انجام تست های آزمایشگاهی

بهبود فرآیند فرآوری یک مدار در حال کار و یا تعیین پروسه فرآوری برای ماده ماده معدنی جدید نیازمند یکسری مطالعات پایه و تست های آزمایشگاهی، نیمه تفصیلی و تفصیلی می باشد. در این راستا پس از نمونه برداری از مدار یا معدن، مطالعات آزمایشگاهی از قبیل بررسی های ژئولوژیکی، مینرالورژی، متالورژی جهت تعیین بهترین روش عملیات بر روی مواد یا اصلاح و بهبود فرآیند انجام می پذیرد. این تست ها اساس و پایه هر فرآیند بوده و بدون انجام آن ها عملاً تعیین عملیات بهینه غیر ممکن است. پس از تعیین پروسه این داده ها به صورت فلوشیت دو بعدی و جانمائی سه بعدی توسط نرم افزارهای موجود در شرکت به مشتری ارائه خواهد شد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی انجام تست های آزمایشگاهی و پایلوت مواد معدنی